PRODUCT _ TILE _ Mosa.


Global

Product Information
No.Global


Size100x100, 100x200, 150x150, 100x300, 150x300, 300x300
CountryNetherlands
Thickness
6.3T, 7.8T, 8.3T FinishedR10
Color
하단 이미지 참조
Application
Wall & Floor


* 위 제품은 재고 상품이 아닌 ORDER BASE 제품입니다.

* 컬러별로 생산 사이즈와 두께, 마감이 다를 수 있습니다.

* 자재 특성상 컬러와 마감, 사이즈가 미세하게 다를 수 있으니, 자세한 제품 문의는 쇼룸으로 부탁드립니다.

Product Color
16950
16930
15020
15200
15210
25240
75430V
75560V
75720V
75860V
16780
16700
15150
15080
75550V
75810V
15220
16620
75850V
75780V
16610
16660
16880
75210V
16650
75490V
75930V
16780
75040V
76250V
75080V
76940V
16970
16990
15070
15170
16680
15030